Prop. 172 L (2016–2017)

Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Kulturdepartementet foreslår i denne proposisjonen en midlertidig endring i lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v., som vil åpne for å gi Den Norske Turistforening (DNT) en gave i anledning 150-årsjubileet. Denne gaven skal finansieres gjennom en lottotrekning i regi av Norsk Tipping AS. Siden en slik gave vil berøre den lovfestede fordelingsnøkkelen for overskuddet fra Norsk Tippings spill, er en lovendring nødvendig.