Prop. 193 S (2020–2021)

Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak og jernbane

I

Fullmakt til å pådra staten plikter for investeringsprosjekt

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet i 2021 kan:

 1. Starte opp desse investeringsprosjekta

  Innanfor ei kostnadsramme på:

  Ny Lufthamn ved Mo i Rana

  3 320 mill. kroner

  E16 Lærdalstunnelen

  2 304 mill. kroner

  Vossebana: Fløen–Bergen/Nygårdstangen godsterminal

  4 041 mill. kroner

 2. Vidareføre desse tidlegare godkjende investeringsprosjekta

  Innanfor ei endra kostnadsramme på:

  E6 Tømmernes-, Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelane

  890 mill. kroner

  IC Østfoldbana Sandbukta–Moss–Såstad

  17 925 mill. kroner

Fullmaktene over om å forplikte staten i desse investeringsprosjekta gjeld òg forpliktingar som blir inngåtte i seinare budsjettår, innanfor kostnadsramma for det einskilde prosjekt.

Samferdselsdepartementet får fullmakt til å prisjustere kostnadsrammene i seinare år.

II

Fullmakt til valutakursjustering av kostnadsramme

Stortinget samtykker i at Samferdselsdepartementet kan valutakursjustere den tidlegare vedtekne kostnadsramma for kjøp av 30 nye lokaltog.