Prop. 20 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget