Proposisjoner til Stortinget

Prop. 20 S (2021–2022)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget