Prop. 21 S (2023–2024)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Klima- og miljødepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget