Prop. 219 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet som følge av statlig finansiering av testing til koronasertifikat ved bruk av private aktører uten avtale med det offentlige

I statsråd ble det i dag lagt fram forslag om endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke kostnader til testing til koronasertifikat ved bruk av private aktører uten avtale med det offentlige. Utgangspunktet er at negativ test likestilles med vaksine og gjennomgått koronasykdom ved bruk av koronasertifikat, slik at testede får adgang på lik linje med beskyttede. Skal testede kunne gis samme mulighet til å benytte koronasertifikat som vaksinerte, er det nødvendig å utvide testkapasiteten utover det kommunale testtilbudet gjennom at det etableres et system slik at private aktører uten avtale med offentlig helsetjeneste kan få refusjon fra staten for å gjennomføre antigen hurtigtest for covid-19 (testing til koronasertifikat).

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget