Prop. 23 S (2023–2024)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Kultur- og likestillingsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget