Prop. 25 S (2015–2016)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Kulturdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget