Forsida

Prop. 37 L (2021–2022)

Endringar i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Til innhaldsliste

1 Hovudinnhaldet i proposisjonen

Samferdselsdepartementet føreslår i denne proposisjonen å forlengje varigheita til midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 55 om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19 fram til 1. juli 2022.