Prop. 44 S (2022–2023)

Endringer i statsbudsjettet 2023 under Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet (nytt Nansen-program for Ukraina og ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger)

I proposisjonen foreslås det et nytt Nansen-program for Ukraina for sivil og militær støtte til Ukraina på til sammen 75 mrd. kroner for perioden 2023-2027 grunnet Russlands angrepskrig mot Ukraina. Det foreslås også en ettårig ekstrabevilgning på 5 mrd. kroner i 2023 til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger. Forslagene tar utgangspunkt i den politiske avtalen av 16. februar 2023 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget