Prop. 5 L (2020–2021)

Endringer i utlendingsloven og midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget