Proposisjoner til Stortinget

Prop. 50 S (2020–2021)

Endringar i statsbudsjettet 2020 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget