Prop. 53 LS (2019–2020)

Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget