Prop. 56 L (2022–2023)

Lov om opphevelse av eldreombudsloven

Proposisjonen inneholder forslag om opphevelse av eldreombudsloven. Eldreombudet er besluttet avviklet og loven foreslås opphevet samtidig som virksomheten formelt legges ned. Loven foreslås derfor opphevet fra 1. juli 2023.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget