Prop. 56 S (2018–2019)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2018 av 26. oktober 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/67/EU om håndheving av utsendingsdirektivet og endring av IMI-forordningen (håndhevingsdirektivet)

Håndhevingsdirektivet gir regler som skal sikre at arbeidstakere som er utsendt i forbindelse med tjenesteyting i andre EØS-stater, får den beskyttelsen de har krav på i henhold til utsendingsdirektivet.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget