Prop. 56 S (2020–2021)

Ny saldering av statsbudsjettet 2020

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget