Prop. 56 S (2020–2021)

Ny saldering av statsbudsjettet 2020

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget