Prop. 59 L (2019–2020)

Endringer i helsepersonelloven mv. (enklere tilgang til helseopplysninger om tidligere pasienter)

Proposisjonen inneholder forslag til endring av helsepersonelloven § 29 c. Endringen innebærer å fjerne kravet om at helsepersonell særskilt må anmode om å få opplysninger om en pasient vedkommende tidligere har gitt helsehjelp til. Formålet med lovendringen er å forenkle helsepersonells tilgang til opplysninger for kvalitetssikring av helsehjelp eller for egen læring.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget