Prop. 63 L (2022–2023)

Endringer i konkurranseloven (søksmålskompetanse for Konkurransetilsynet)

Lovendringen innebærer at Konkurransetilsynet får mulighet til å reise søksmål om Konkurranseklagenemndas vedtak. Søksmålskompetansen vil gjelde for saker om håndheving av konkurranselovens adferdsregler. Endringen vil bidra til at Konkurransetilsynets håndheving av konkurranseloven mer effektiv, ved at tilsynet kan få en rettslig avklaring av prinsipielle spørsmål, eller få en rettslig prøving i domstolene i saker av særlig viktighet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget