Prop. 64 L (2021–2022)

Endringer i lov om endringer i helselovgivningen (oppheving av overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret)

Regjeringen legger i denne proposisjonen frem forslag om å oppheve de delene av Stortingets lovvedtak nr. 108 av 8. juni 2017 som legger til rette for å overføre ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Lovendringene er ikke satt i kraft. Forslaget vil gjøre det klart at den offentlige tannhelsetjenesten fortsatt skal være et fylkeskommunalt ansvar.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget