Prop. 71 L (2022–2023)

Endringer i utenrikstjenesteloven mv. (rekruttering og forflytning i utenrikstjenesten og kjønnsnøytrale titler)

I proposisjonen foreslås endringer i utenrikstjenesteloven om forflytning av ansatte mellom stillinger i departementet og ved utenriksstasjon, midlertidig ansettelse i Utenriksdepartementet for å tjenestegjøre ved norsk utenriksstasjon, rekruttering av nye medarbeidere til utenrikstjenesten gjennom gruppeopptak, og forslag om kjønnsnøytrale titler i flere lover om utenrikstjenestens oppgaver.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget