Prop. 71 S (2015–2016)

Samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999

Prop. 71 S gjelder samtykke til tiltredelse av annen protokoll til Haag-konvensjonen av 1954 om beskyttelse av kulturverdier i tilfelle av væpnet konflikt av 26. mars 1999. Oppmerksomheten omkring ødeleggelsene av kulturarv i konfliktområder har vært økende de senere år. Ødeleggelsene har eskalert ytterligere med den nåværende situasjonen i Midtøsten. En rekke uerstattelige kulturverdier i form av museer, arkiver og andre kulturminner har blitt plyndret og ødelagt i nasjonale konflikter og i krigføring mellom parter som ikke nødvendigvis representerer anerkjente stater og lovlig valgte regjeringer. Dette har også gått sterkt ut over kulturarv oppført på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Annen protokoll til Haag-konvensjonen forplikter partene til å utforme straffebestemmelser for brudd på protokollen og iverksette ulike tiltak som å identifisere og beskytte særlig viktige kulturverdier. Den inneholder en ordning med forsterket beskyttelse av spesielt viktige kulturminner.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget