Prop. 73 L (2022–2023)

Endringer i integreringsloven mv. (presiseringer)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet legger frem forslag til endringer i integreringsloven mv. Forslagene innebærer presiseringer på bakgrunn av spørsmål som har oppstått om forståelsen og praktiseringen av loven og noen endringer på områder der loven ikke er godt tilpasset de faktiske forholdene. Det foreslås også å oppheve enkelte bestemmelser i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19, fordi de ikke lenger er aktuelle.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget