Prop. 74 L (2017–2018)

Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)

Proposisjonen inneholder følgende forslag: utvidelse av mødrekvoten og fedrekvoten til 15 uker, fleksibel kontantstøtte, fire måneder ekstra stønadsperiode til tvillingforeldre og dobbel stønadsperiode til foreldre som får tre eller flere barn.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget