Prop. 74 L (2022–2023)

Endringar i taubanelova og tivolilova (undersøking av ulykker og hendingar)

Samferdselsdepartementet legg med denne proposisjonen fram eit forslag til endringar i taubane-lova og tivolilova som vil gi eit lovgrunnlag for Statens havarikommisjon til å undersøke ulykker og hendingar på desse områdane.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget