Prop. 75 L (2023–2024)

Lov om Finanstilsynet (finanstilsynsloven)

Proposisjonen inneholder forslag til en ny lov for Finanstilsynet (finanstilsynsloven) som vil regulere Finanstilsynet og Finanstilsynets virksomhet. Lovforslaget vil erstatte den gjeldende finanstilsynsloven, lov 7. desember 1956 nr. 1, som foreslås opphevet. Lovforslaget følger opp NOU 2023: 6

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2023: 6

Særskilt vedlegg

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget