Prop. 77 L (2023–2024)

Endringer i el-tilsynsloven (hjemmel for gebyr for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner mv.)

Gebyr for behandling av saker om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner på elektroområdet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget