Prop. 79 L (2022–2023)

Endringer i barnelova mv. (krav om barneomsorgsattest)

Regjeringen fremmer forslag om å innføre nye krav om barneomsorgsattest for å forebygge vold og overgrep mot mindreårige.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget