Prop. 82 L (2022–2023)

Lov om omsetning av bøker (bokloven)

Proposisjonen inneholder forslag til ny lov om omsetning av bøker (bokloven). Lovens overordnede mål er å legge til rette for at det kan skapes en bred og mangfoldig litteratur av god kvalitet i Norge, og at denne litteraturen er tilgjengelig for alle i landet. Forslaget lovfester obligatorisk fastpris for hvert publiseringsformat av nye bøker, og hvilke plikter forhandlere og utgivere har til å tilby, skaffe og levere bøker. Forslaget åpner også opp for samarbeid om normalkontrakter, litteraturabonnement, felles salgsperioder og frakt- og leveringsbetingelser. I tillegg foreslås det å regulere rammene for innkjøpsrabatten fra utgivere til forhandlere og å forby forskjellsbehandling av utgivere og forhandlere på bakgrunn av eierskap.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget