Prop. 84 L (2023–2024)

Midlertidige endringer i utlendingsloven (beredskapshjemmel for innkvartering av asylsøkere)

Proposisjonen inneholder forslag til en midlertidig bestemmelse i utlendingsloven om innkvartering av asylsøkere. Bestemmelsen innebærer at dersom det i en krisesituasjon med høye ankomster av asylsøkere er nødvendig for å kunne gi tilbud om innkvartering, kan Kongen i statsråd gi midlertidig forskrift om at kommuner skal sørge for innkvarteringstilbud. I den midlertidige forskriften kan det også gis bestemmelser om rekvirering av bruksrett eller annen særlig rådighet over fast eiendom.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget