Prop. 85 L (2022–2023)

Lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Regjeringen legger i denne proposisjonen frem forslag om ny lov om Digitaliseringsdirektoratets tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget