Prop. 86 L (2022–2023)

Endringer i arveloven mv. (ansvaret for arvelaterens forpliktelser)

Justis- og beredskapsdepartementet fremmer i proposisjonen forslag om enkelte endringer i arveloven. Forslagene knytter seg særlig til arvelovens regler om at minst én av arvingene må påta seg ansvaret for arvelaterens forpliktelser for at boet skal kunne skiftes privat, og at ektefellen eller samboeren ved å overta boet uskiftet blir ansvarlig for arvelaterens forpliktelser. I proposisjonen vurderes endringer som kan bidra til at en arving eller gjenlevende ektefelle eller samboer ikke blir sittende med et ansvar for forpliktelser som langt overstiger verdiene i boet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget