Prop. 9 L (2022–2023)

Endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2023)

I proposisjonen fremmes forslag om endringer i folketrygdloven til oppfølging av forslaget til statsbudsjettet 2023 for Arbeids- og inkluderingsdepartementet, i hovedsak i regelverket om dagpenger under arbeidsløshet. I tillegg fremmes forslag om endringer som sikrer kjønnsnøytralitet i tre tjenestepensjonslover, og om endringer som tydeliggjør praksis eller innebærer feilrettinger i folketrygdloven og enkelte andre lover.

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget