Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 91 L (2014-2015)

Endringer i forurensningsloven (Tilsyn med kommunens plikter etter forurensningsloven § 32 a)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Tilsyn med kommunens plikt etter § 32 a innebærer ikke et nytt tilsynsområde for fylkesmannen utover de som allerede eksisterer. Det følger ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av forslaget, som er av prosessuell og ikke materiell art.

Til toppen
Til dokumentets forside