Prop. 99 L (2018–2019)

Lov om forbud mot hold av pelsdyr

Til innholdsfortegnelse

5 Høringen

Forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr ble sendt på høring 22. november 2018 med høringsfrist 31. januar 2019. Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Finansdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Forbrukerrådet

 • Fylkesmennene

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

 • Norsk institutt for naturforskning

 • Rådet for dyreetikk

 • Sametinget

 • Veterinærinstituttet

 • Den norske veterinærforening

 • Dyrebeskyttelsen Norge

 • Dyrevernalliansen

 • KS

 • Nettverk for dyrs frihet

 • NOAH – for dyrs rettigheter

 • Norges Bondelag

 • Norges Pelsdyralslag

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Pelsinform

Høringen ble lagt ut på regjeringen.no. Høringsinstansene ble bedt om å vurdere å forelegge høringsnotatet for underliggende organer eller andre som ikke er oppført på adresselisten. Det ble understreket at alle kunne sende innspill til høringen.

Departementet mottok i alt 328 høringssvar.

Følgende instanser avga høringsuttalelse med substansielle merknader eller innspill:

 • Klima- og miljødepartementet

 • Fylkesmannen i Agder

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Trøndelag

 • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

 • Fylkesmannen i Vestland

 • Landbruksdirektoratet

 • Mattilsynet

 • NMBU/Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)

 • Regelrådet

 • Rådet for dyreetikk

 • Veterinærinstituttet

 • Regionstyret for Valdres

 • Rogaland fylkeskommune

 • Agdenes kommune

 • Bjerkreim kommune

 • Finnøy kommune

 • Forsand kommune

 • Froland kommune

 • Gjesdal kommune

 • Gjøvik kommune

 • Halsa kommune

 • Hemne kommune

 • Hitra kommune

 • Hjelmeland kommune

 • Hægebostad kommune

 • Hå kommune

 • Klepp kommune

 • Lesja kommune

 • Levanger kommune

 • Marnardal kommune

 • Meldal kommune

 • Nissedal kommune

 • Nord-Fron kommune

 • Oppdal kommune

 • Orkdal kommune

 • Re kommune

 • Rendalen kommune

 • Rennesøy kommune

 • Sandnes kommune

 • Snillfjord kommune

 • Sola kommune

 • Stjørdal kommune

 • Strand kommune

 • Stryn kommune

 • Time kommune

 • Vegårdshei kommune

 • Ørsta kommune

 • Adnor Advokat AS

 • Agdenes Bondelag

 • Aure Høyre

 • Aust-Agder Bondelag og Vest-Agder Bondelag

 • Bergli pelsdyrfarm ANS

 • Berlimo Pels AS

 • Bjerkreim Bondelag

 • Bondelag i Agder

 • Bondelaga i Bore, Orre og Klepp

 • Breim Bondelag

 • Buskerud Bondelag

 • Byneset Bondelag

 • Den norske veterinærforening

 • Dyrebeskyttelsen Norge

 • Dyrebeskyttelsen Norge Flekkefjord

 • Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn – Dyrenes Hus

 • Dyrenes Rett

 • Dyrevernakademiet

 • Dyrevernalliansen

 • Felleskjøpet Agri

 • Felleskjøpet Rogaland Agder

 • Fjellregionen Pelsdyralslag

 • Fjordane Pelsdyralslag

 • For Fox sake

 • Foreningen Norske Etologer

 • Forsand Bondelag

 • Fur Europe

 • Gjesdal Bondelag

 • Gloppen Bondelag

 • Green Slate Filmkollektiv

 • Haltdalen Bondelag/Sør-Trøndelag Bondelag

 • Havtun Gård Samdrift ANS

 • Hedmark Bondelag

 • Horpestad Farm

 • Hå/Time/Klepp/Sola Høyre

 • Innlandet Høyre

 • International Fur Federation

 • Jæren Pelseri AS

 • Kalsvarden AS ved Ordin Møller

 • Klepp Rekneskapslag

 • Kopenhagen Fur

 • Krogstad Pelsdyrfarm

 • Kvalbein Gard

 • Kverme Gard DA

 • Landkreditt SA

 • Lauvås Mink

 • Midt- Norsk Fòr SA

 • Miljøpartiet De Grønne Oppland

 • Møre og Romsdal Bondelag

 • Nedstrand Sau og Geit

 • Nettverk for dyrs frihet

 • NHO

 • NHO Mat og Drikke

 • NHO Trøndelag

 • NOAH – for dyrs rettigheter

 • Nordiska JordbruksForskeres Förening

 • Norges Bondelag

 • Norges Bygdekvinnelag

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Pelsdyralslag

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk vegansamfunn

 • Nortura SA

 • Nylende Pels

 • Oppdal Bondelag

 • Oppland Bondelag

 • Oppland Kristelig Folkeparti

 • Orkland Høyre

 • Pelsdyrfôr Hamar SA

 • Pelsdyrungdommen

 • Pelsinform

 • ProFur – Finnish Fur Breeders’ Association

 • Rogaland Arbeiderparti

 • Rogaland Bondelag

 • Rogaland Pelsdyrfôrlag SA

 • Rogaland Pelsdyrlag

 • Rogaland Sau og Geit

 • Rovviltets Røst

 • Sandnes Bondelag

 • Sandnes Sau og Geit

 • Seldal Gard ANS

 • Sogn og Fjordane Bondelag

 • SpareBank 1 SR-Bank

 • Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund/Svensk Mink

 • Sør Pelsdyralslag

 • Søre-Hå Bondelag

 • Sør-Jæren Sau og Geit

 • Sør-Trøndelag Bondelag

 • Telemark Bondelag

 • Time Sau og Geit

 • Trøndelag Høyre

 • Trøndelag Pelsdyralslag

 • Ugletveit Sylvrevgard

 • Valdres/Hallingdal Pelsdyralslag

 • Valheim Investering AS

 • Varhaug Bondelag

 • Østfold Bondelag

 • Østlandske Pelsdyralslag

 • Årdal Landbruk AS

I tillegg til de oppførte pelsdyrforetakene ovenfor, har 35 personer tilknyttet pelsdyrproduksjon avgitt innspill med substansielle merknader og ytret at de er mot forslaget om forbud. Videre har 125 andre privatpersoner avgitt innspill med støtte til forslaget om forbud, 14 har ytret at de er mot et forbud og fire privatpersoner har i sitt innspill ikke tatt stilling til forslaget om forbud.

Justis- og beredskapsdepartementet hadde ingen merknad.

Til dokumentets forside