Rapport: Blindsoner og halvskygger i det norske avislandskapet

Utredning bestilt av Mediemangfoldsutvalget om de "hvite flekkene" i det norske avislandskapet.

Rapporten "Blindsoner og halvskygger i det norske avislandskapet" (.pdf) utarbeidet av Sigurd Høst, Høgskulen i Volda, 2016.