Rapport: Hva vet vi om unge og kvinners nyhetskonsum i dag?

En metastudie om nyhetskonsum og nyhetsavvik basert på kjønn og alder. Rapport utarbeidet på oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) gjennomførte i 2016 en studie som analyserer variasjonene i den norske befolknings medievaner med særlig vekt på konsum av nyheter på oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget. Intensjonen med undersøkelsen er å belyse i hvilken grad befolkningen gjennom mediene eksponeres for nyheter, aktualiteter og samfunnsdebatt slik at de kan ivareta sine demokratiske rettigheter og plikter.

Rapporten "Hva vet vi om unge og kvinners nyhetskonsum i dag?" (.pdf) utarbeidet av Elisabeth Helene Omarhaug, TFoU, 2016.