Rapport: Mediebruk i innvandrerbefolkningen

Notat utarbeidet på oppdrag fra Mediemangfoldsutvalget med analyser av den norske innvandrerbefolkningens nyhetskonsum.

"Mediebruk i innvandrerbefolkningen" (.pdf) av Audun Beyer, Universitetet i Oslo, 2016