Rapport: Forenkling av regnskapsrapportering fra frivillige organisasjoner

Vivento har i denne analysen sett på rapportering av regnskap og andre opplysninger fra frivillige organisasjoner som har fått tilskudd fra statlige tilskuddsordninger.

Rapporten "Forenkling av regnskapsrapportering fra frivillige organisasjoner" (.pdf)