Rapporter og planer

Rapport om bestemmelser om kommunale utleieboliger og tilvisningsavtaler i reguleringsplaner

Rapport 2023-36 fra Oslo Economics

Oslo Economics og NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet levert en rapport som belyser mulige konsekvenser dersom kommunene fikk mulighet til å stille krav om at en andel boliger i et utbyggingsprosjekt skal være kommunale boliger eller boliger med tilvisningsavtaler.

Bestemmelser om kommunale utleieboliger og tilvisningsavtaler i reguleringsplaner (pdf)