Rapport om gråsonespill fra Forum for spilltrender

Forum for spilltrender ble opprettet i desember 2016 av Lotteritilsynet på oppdrag fra Kulturdepartementet. Gruppen ble opprettet fordi dagens lovverk på pengespillområdet ikke er tilpasset utviklingen av teknologi og teknologianvendelse. Gruppens oppgave er å følge utviklingen av og dele kunnskap om spill i gråsonen mellom dataspill og pengespill.

Rapport om gråsonespill fra Forum for spilltrender (.pdf)