Rapport: Risikoanalyse av jernbanereformen

Safetec har gjennomført en risikoanalyse av jernbanereformen, på oppdrag fra Samferdselsepartementet.

Les rapporten (pdf)