Rapportering på handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024

Dette er statusrapport for tiltakene i handlingsplanen per 31. desember 2021, og er den første rapporten på handlingsplanen etter lanseringen 15. juni 2021.

Siden handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024) ble lansert har integreringsarbeidet blitt flyttet fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).