Rapportering på handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024

Dette er statusrapport for tiltakene i handlingsplanen Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 2021-2024 per 31. desember 2022. Dette er den andre rapporten siden handlingsplanen ble lansert den 15. juni 2021.