Resistens mot soppmidler hos Botrytis – årsaken til gråskimmel i jordbær

Status for resistenssituasjonen i jordbærfelt i Agder

NIBIO RAPPORT | VOL. 3 | NR. 61 | 2017

Av: Gunn Mari Strømeng og Arne Stensvand
Divisjon bioteknologi og plantehelse, Avdeling soppsjukdommer.