Retningslinjer for fastsettelse av handleforbud i forbindelse med budsjettarbeid

Finansdepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har utarbeidet retningslinjer om handleforbud i forbindelse med budsjettarbeid i departementene. Det enkelte departement må fastsette handleforbudet i eget reglement eller retningslinjer.