Retningslinjer om behandling av søknader om strikkhopping fra bruer på riksvegnettet

Retningslinjer om behandling av søknader om strikkhopping fra bruer på riksvegnettet.

Retningslinjer om behandling av søknader om strikkhopping fra bruer på riksvegnettet. Fastsatt av samferdselsdepartementet 14. april 2011.

Les retningslinjene (pdf)