Revidert gjødselregelverk – høring av forslag til ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv. (gjødselbrukforskriften)

Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag til ny forskrift om lagring og bruk av gjødsel mv. (gjødselbrukforskriften) på høring.

Status: På høring

Høringsfrist: 20.06.2024