Riksteaterlova

Kultur- og likestillingsdepartementet

Lov 13. desember 1948 nr. 5 om Riksteatret (Riksteaterlova)

Riksteatret har til føremål å fremja arbeidet med å føra dramatisk kunst ut til folket i bygd og by og på andre tenlege måtar å auka kjennskapen til god dramatisk kunst.

 

Sjå lova på lovdata.no