Rom for deltakelse - regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023-2025)

Regjeringen er klar med historiens første strategi for det frivillige kulturlivet. Strategien skisserer en rekke tiltak regjeringen vil gjennomføre.

Les dokumentet

Rom for deltakelse – regjeringens kulturfrivillighetsstrategi (2023–2025)

Dissimilis juleforestilling. Fotograf Thomas Torheim/ Dissimilis

Dissimilis juleforestilling. Fotograf: Thomas Torheim/ Dissimilis