Rundskriv V-18B/2004

AKAN i Den norske kirke (12.08.2004)

Bispedømmerådene
Biskopene
Prostene

Nr.
V-18 B/2004

Vår ref:
2004/02862 KIA krs

Dato:
12.08.2004

AKAN i Den norske kirke

Som vedlegg til rundskrivet følger brosjyre om AKAN arbeid i Den norske kirke, utarbeidet i samarbeid mellom Kirkerådet, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Kultur- og kirkedepartementet og fagorganisasjonene. Sentralt i dette arbeidet vil være å legge til rette for en rusmiddelpolitikk som gir retningslinjer om forebygging og oppfølging av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen.

Bispedømmerådene og det regionale arbeidsmiljøutvalget (RAMU) oppfordres til å utvikle et system for AKAN arbeid lokalt. Biskop og prostene vil ha et naturlig ansvar for å følge opp et slikt arbeid.

Flere eksemplarer av brosjyren kan fås ved henvendelse til departementet.

Med hilsen

Inga S. Kjernlie e.f.
underdirektør
Kristian Skjeldal
rådgiver

Vedlegg